Vulcan Automation

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Vulcan Automation Kft. jest ekspertem w dziedzinie automatyki przemysłowej oraz produkcji unikalnych maszyn. Wśród zastosowań robotów ich największe doświadczenie dotyczy wykańczania powierzchni, paletyzacji i zadań montażowych. Vulcan Automation jest oficjalnym partnerem integratora systemów Universal Robots.

EN

Vulcan Automation Kft. is an expert in industrial automation and in the production of unique machines. Among robotic applications, their greatest experience is in surface finishing, palletizing, and assembly tasks. Vulcan Automation is an official Universal Robots system integrator partner.