Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych / Polish Security Printing Works

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. to jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw w branży producentów druków zabezpieczonych w Europie. Możemy poszczycić się ponad stuletnim doświadczeniem w produkcji banknotów jak i dokumentów identyfikacyjnych oraz komunikacyjnych. Posiadamy własną papiernię, doskonale wyposażony park maszyn poligraficznych, pracownię projektową oraz specjalistów w dziedzinie zabezpieczeń i nowych technologii. Odpowiadamy też na potrzeby rynku oferując różnego rodzaju druki zabezpieczone takie jak m.in. certyfikaty, etykiety, banderole oraz bony okolicznościowe lub kolekcjonerskie. Oferujemy kompleksowy produkt, począwszy od projektu graficznego przez produkcję papieru zabezpieczonego, druk różnymi technikami, indywidualizację oraz personalizację do dostawy pod wskazany adres. Dopasujemy poziom zabezpieczeń do funkcjonalności dokumentu oraz możliwości finansowych emitenta.

EN

Polish Security Printing Works is one of the most modern companies in the field of secured print manufacturers in Europe. We can look back on more than a century of experience in the production of banknotes as well as identification and communication documents. We have our own paper mill, a well-equipped park of printing machines, a design studio and specialists in the field of security and new technologies. We also respond to the needs of the market by offering various types of secured prints such as e.g. certificates, labels, bands and occasional or collector’s vouchers. We offer a comprehensive product, starting from graphic design through the production of protected paper, printing with various techniques, individualization and personalization for delivery to the address indicated. We will adjust the level of security to the functionality of the document and the financial capabilities of the issuer.