Airtec A/S

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Firma Airtec® specjalizuje się w projektowaniu, montowaniu i serwisowaniu przemysłowych systemów nawilżania powietrza przeznaczonych do obiektów przemysłowych, komercyjnych i magazynowych. Naszym celem jest zapewnienie produktywnego środowiska w twoim zakładzie produkcyjnym poprzez utrzymanie stałego zadanego parametru wilgotności powietrza

EN

Airtec® is your go-to specialist when it comes to designing, constructing and servicing industrial air humidifying systems for industrial facilities, commercial buildings and storage. Our goal is to provide a productive environment in your production facility by maintaining a constant preset air humidity parameter